A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt neve:                   537 KWel Biogázüzem létesítése Bácsszőlősön

Projekt leírása:

A projekt célja a Bácsszőlős-Kunbajapusztán lévő, egykori szőlőfeldolgozó borkombinált használaton kívüli bortároló tartályainak és épületeinek ésszerű hasznosítása új biogázüzem kialakításával és működtetésével. A projekt eredményeként a környező állattartó telepek trágyatárolási és kezelési rendszere is megoldódik, mely a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően csökkenti a trágya környezetre gyakorolt káros hatását – üvegházhatású gázok (metán) kibocsátása és szagterhelés csökkentése révén. A biogázüzemben az almos trágyán túlmenően a rossz minőségű talajokon extenzív módon termesztett energianövények is felhasználásra kerülnek. E mezőgazdasági területeken kerül felhasználásra – talajjavítás céljából – a biogáz üzemben melléktermékként keletkező lebontási maradék. Így egy minimális környezeti terhelést jelentő körfogás jön létre, amely eredményeként folyamatos energiatermelés biztosítható megújuló energiaforrásból.

A projekt összköltsége:                               637 781 000 Ft

Támogatás összege:                                      358 751 813 Ft

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

BIOGAZPROM Energetikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

6425 Bácsszőlős, Kunbaja puszta 3.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

Energia Központ Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. A épület, 6. emelet

Irányító Hatóság:                             www.nfu.hu

Közreműködő Szervezet:            www.energiakozpont.hu